Кафедра промислової біотехнології та біофармації

КПІ ім. Ігоря Сікорського факультет біотехнології і біотехніки

Силабуси 2022-2023 н.р.

Магістри ОНП

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Моделювання в біотехнології

Цикл професійної підготовки

Робота над магістерською дисертацією

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки