Кафедра промислової біотехнології та біофармації

КПІ ім. Ігоря Сікорського факультет біотехнології і біотехніки

Date: 08, 05, 2020

Дистанційне навчання на кафедрі

 На час оголошеного в Україні карантину, відповідно до наказу по університету № 7/60 від 17.03.2020 року, на кафедрі організовано проведення навчання у дистанційному режимі. Для студентів запропоновано використовувати електронний Кампус https://ecampus.kpi.ua/ з наявними методичними матеріалами для відповідних дисциплін, а також дистанційні платформи з наданим доступом.  Зв’язок з між викладачами та студентами підтримується за допомогою листування електронною поштою, через Telegram, Viber та іншими засобами зв’язку при виконанні та перевірці робіт. 

Частина лекцій та лабораторних  робіт проводяться в онлайн – режимі за допомогою платформи Zoom. Так, наприклад,  працюють студенти першого курсу на лекціях доцента Богдан Т.З. в курсі «Анатомія та фізіологія рослин».

 

      А моніторинг проміжних знань студентів з курсу здійснюється шляхом проведення тестів та опитувань з використанням інструментів Google (асистент Сироїд О. О.,).

.

Інструменти Google для проведення контрольних заходів також активно використовують викладачі фахових дисциплін кафедри – доц. Клечак І.Р., ст. викладач Ліновицька В.М.  

Онлайн-курси освітньої платформи Coursera, рекомендованої до використання в університеті, активно застосовуються для здійснення дистанційного навчання у ряді інших дисциплін кафедри:

       – студенти 3 курсу отримали можливість пройти англомовний дистанційний курс «Industrial Biotechnology» для зарахування при вивченні кредитного модулю «Загальна біотехнологія-2. Промислове виробництво біотехнологічної продукції», а деякі вже отримали найвищі результати тестування на цій платформі ;

– студенти 5 курсу мають змогу зарахувати окремі види занять з дисципліни «Біотехнологія антибіотиків» (доценти Орябінська Л.Б., Поліщук В.Ю.) після проходження курсу «Antimicrobial resistance – theory and methods», а деякі студенти вже отримали сертифікати про його успішне завершення ;

– студенти 1 курсу також активно залучилися до цієї дистанційної платформи та мають змогу зарахувати частину занять у дисципліні «Анатомія та фізіологія рослин». 

Для студентів 4 курсу, згідно Розпорядження по КПІ № 5/73 від 27.03.2020 р., організовано проведення переддипломної практики у квітні-травні у дистанційному режимі на базі кафедри. Для цього розроблені методичні рекомендації та рейтингова система оцінювання результатів виконання програми практики студентами за дистанційною формою, якими доповнено робочу програму. 

Стажування докторанта Євразійського національного університету ім. Л.Н. Гумільова

В рамках Договору про партнерство на кафедрі з 25 лютого 2020р. проходила наукове стажування докторант 2 курсу кафедри «Загальної біології та геноміки» Євразійського національного університету ім. Л.Н. Гумільова (Казахстан) Аманбаева Улбіке Ібраєвна.
Протягом декількох тижнів докторант знайомилася з основними науковими напрямками кафедри, брала участь в роботі лабораторії, а також проводила окремі експерименти за  тематикою своєї роботи (вплив стресу на розвиток вірусної інфекції в рослинах) на базі Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка та Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, з якими кафедра співпрацює.
За час стажування Улбіке Аманбаєва знайомилася з нашим університетом і працювала з літературою в Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенко, а також побувала з співробітниками кафедри на екскурсіях по основним пам’яткам Києва.
Бажаємо Улбіке Аманбаєвій успіхів і будемо раді продовженню нашої співпраці!