АНОТАЦІЇ

магістерських дисертацій студентів 6 курсу, групи БТ-41м

спеціальності 8.05140101 – промислова біотехнологія

№ з/п ПІБ студента Назва дипломної роботи Керівник дипломної роботи
1. Арбузова Ірина Андріївна Рослини салату як біотехнологічна система для отримання штучних антигіпертензивних міРНК Доцент кафедри пром. біотехнології, к.б.н., Жолнер Л.Г.
2. Богун Тетяна Андріївна Антивірусна та інтерфероніндукуюча активність нових сполук – похідних індолохіноксаліну Доцент кафедри пром. біотехнології, к.б.н., Жолнер Л.Г.
3. Ганцева Крістіна Максимівна Вплив попередньої обробки насіння пшениці озимої препаратами різної природи на процеси проростання Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Горчаков В.Ю.
4. Гацковський Юрій Володимирович Удосконалення біотехнології отримання рекомбінантного тромбопоетину в культурі СНО Професор кафедри пром. біотехнології, д.ф.-м.н., Литвинов Г.С.
5. Гончарова Дар’я Олегівна Препарати на основі антимікробних продуктів Streptomyces albus Доцент кафедри пром. біотехнології, к.т.н., Тодосійчук Т.С.
6. Котик Богдана Євгенівна Візуальний прескринінг трансформаційних подій при отриманні трансгенних рослин і клітинних ліній Доцент кафедри пром. біотехнології, к.т.н., Клечак І.Р.
7. Олейнікова Владислава Валеріївна Розробка біологічного препарату для підвищення ефективності продуктів функціонального призначення Доцент кафедри пром. біотехнології, к.б.н., Орябінська Л.Б.
8. Прищепа Юлія Сергіївна Розробка методу Agrobacterium-опосередкованої гетерологічної транзієнтної експресії у рослинах Lactuca sativa L. Доцент кафедри пром. біотехнології, к.б.н., Орябінська Л.Б.
9. Стрельник Оксана Олександрівна Підвищення біосинтезу фармакологічно цінних вторинних метаболітів в системі in vitro  лікарської рослини Digitalis purpurea L. Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Горчаков В.Ю.
10. Сушко Антоніна Русланівна Біотехнологія синтезу водню спороутворюючими бактеріями Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Дуган О.М.
11. Чуднівець Олександра Миколаївна Перспективи використання біомаси базидіальних грибів роду Trametes в біотехнології Доцент кафедри пром. біотехнології, к.т.н., Клечак І.Р.
12. Янович Марія Володимирівна Біотехнологічні особливості анаеробного продукування біогазу з твердих побутових відходів Професор кафедри пром. біотехнології, д.ф.-м.н., Литвинов Г.С.