25 березня на базі факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «КПІ» відбулася науково-практична конференція, що є фінальним етапом Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з спеціальності «Біотехнологія» у 2015/2016 навчальному році.

На конкурс були надіслані  роботи з 9 міст України (Київ, Харків, Львів, Чернігів, Дніпропетровськ, Чернівці, Дніпродзержинськ, Кременчук, Миколаїв) з 17 вищих навчальних закладів, де готують фахівців-біотехнологів.

Вступне слово Голови комісії Дугана О.М.

Робота велася в чотирьох секціях:

  • «Промислова, харчова, сільськогосподарська, медична та фармацевтична біотехнологія»
  • «Молекулярна біотехнологія та біоінформатика»
  • «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»
  • «Біоінженерія»

Члени секційних комісій

Найбільша кількість учасників була на секції «Промислова, харчова, сільськогосподарська, медична та фармацевтична біотехнологія».

ВНЗ Кількість
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 3
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3
Національний університет харчових технологій, м.Київ 2
Національний університет біоресурсів і природокористування України 1
Національний авіаційний університет 1
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1
Дніпродзержинський державний технічний університет 1
Харківська державна зооветеринарна академія 2
Національний фармацевтичний університет, м.Харків 1
Національний університет «Львівська політехніка» 1
Луганський національний аграрний університет, м.Харків 1
Всього подано 17
Всього взяло участь в фіналі 14

 

 

Перспективність та практичне значення біотехнології було продемонстровано темами науково-дослідних робіт, що були представлені на конкурс. Так, робота в секції розпочалася з доповіді про особливості впливу біоплівок на властивості конструкційних матеріалів. Були заслухані доповіді на теми, що стосувалися  технологій отримання функціональних харчових продуктів та біоінсектицидів, дослідження продуцентів різноманітних БАР та розробки біопрепаратів на основі бактерій та стрептоміцетів, клітинних технологій рослин, молекулярної біології та генетики тварин тощо.

В рамках даної секції відбулися наступні захисти науково-дослідних робіт:

Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема науково-дослідної роботи Прізвище, ім’я, по батькові,

посада наукового керівника

Найменування ВНЗ,

де навчається студент

1. Бандура Валерія Сергіївна Біомінералізація – як перспективний метод модифікації елементів трибосистем Лабунець Василь Федорович                         к.т.н., профессор кафедри машинознавства Національний авіаційний університет
2. Бондарев В’ячеслав Анатолійович Прижиттєве отримання статевих продуктів від плідників кларієвого сома Панчишний Михайло Олексійович                           ас. каф. прикладної біології і водних ресурсів Харківська державна зооветеринарна академія
3. Власенко Ольга Григорівна Розробка технології виготовлення концентрованих форм комплексного мікробного інсектициду «Бактофунгін-LS Черевач Наталія Василівна                           к.б.н., доцент Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
4. Герштун Алла Олександрівна Введення в культуру in vitro горицвіту весняного (Adonis vernalis) Петріна Романа Омелянівна                        к.т.н., доцент Національний університет «Львівська політехніка»
5. Демідова Олександра Олегівна Стимуляція розвитку грибів Pleurotus ostreatus в умовах поверхневого та глибинного культивування препаратами стрептоміцетів Жерносєкова Ірина Володимирівна              к.б.н., с.н.с. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
6. Кириченко Богдана Сергіївна Цитологічний-гістологічний аналіз рослин томатів (Lycopersicon esculentum Mill.), уражених фітопатогенами Коломієць Юлія Василівна                                      к.б.н., доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національний університет біоресурсів і природокористування України
7. Козачок Ірина Олександрівна Селекція перспективних лактобактерій із ферментованої рослинної сировини Кігель Наталія Федорівна   головн.н.с. Інституту продовольчих ресурсів НААН,  проф., д.т.н. Національний університет харчових технологій, м.Київ
8. Липка Наталія Петрівна Застосування технології біоінкапуляції полі ненасичених жирних кислот у живі корми в аквакультурі осетрових риб Худа Лідія Вікторівна     к.б.н., доцент кафедри біохімії та біотехнології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9. Литвиненко Дар’я Миколаївна Вплив надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на продуцент тероніну Brevibacterium flavum Маринченко Лоліта Вікторівна                          к.т.н., доцент каф. біоінформатики Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
10. Мікешина Ганна Ігорівна Роль магнітних наночастинок у везикулярному транспорті еукаріотів Горобець Оксана Юріївна  д.ф.-м.н., проф., проф. каф. біоінформатики Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
11. Мілян Владислав Олександрович Пробіотичні властивості каротин синтезуючого штаму Bacillus amyloliquefaciens IMB B-7513 Авдєєва Лілія Василівна     д.мед.н., с.н.с., зав. відділом антибіотиків Національний університет харчових технологій, м.Київ
12. Нікітенко Тетяна Геннадіївна Вплив метаболітів стрептоміцетів штамів Streptomyces recifensis var. lyticus 2435 та П-29 на фізіологічну активність рослин та грибів Жерносєкова Ірина Володимирівна              к.б.н., с.н.с. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
13. Савонова Марія Станіславівна Поліморфізм гена каппа-казеїну у популяції симентальської худоби Щербак Олена Валентинівна                      к.с.-г.н., декан факультету біотехнології та природокористування, доцент Харківська державна зооветеринарна академія
14. Соловьова Аліна Володимирівна Розробка складу та технології функціонального напою типа кумис Стрельніков Леонід Семенович            д.фарм.н., проф., зав.кафедри біотехнології Національний фармацевтичний університет, м.Харків

Подані роботи продемонстрували актуальність тематики науково-дослідних робіт, якими займаються студенти в різних ВНЗ України, а також здатність до застосування ними у таких дослідженнях найсучасніших методів.

Високий рівень представлених науково-дослідних робіт, цікаві та наочні презентації, а також ґрунтовні та впевнені відповіді на питання комісії та гостей конкурсу дозволили розподілити дипломи наступним чином:

Вручення диплому Мікешиній Г.І.

Диплом І ступеню:

Мікешина Ганна Ігорівна (Національний технічний університет України «КПІ»)

Диплом ІІ ступеню:

Липка Наталія Петрівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Диплом ІІІ ступеню:

Власенко Ольга Григорівна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара),

Герштун Алла Олександрівна (Національний університет «Львівська політехніка»)

Вітаємо переможців!

Вручення диплому Бандурі В.

Інші учасники також були відзначені дипломами за високий рівень представлення наукової роботи та сертифікатами фіналістів.

Бажаємо успіхів усім учасникам цьогорічного конкурсу: студентам, викладачам, науковцям і всім небайдужим до Біотехнології!

Будемо раді отримати зауваження та побажання про конкурс, що відбувся, а також пропозиції щодо майбутніх заходів.

Запрошуємо взяти участь в конкурсі в наступному навчальному році!